Как и защо се образуват градушките?

Как и защо се образуват градушките?

Как и защо се образуват градушките?
4 June

Както знаете, градушките са характерни метеорологични явления за пролетно-летния сезон. Градушката е вид валеж от ледени зърна с размер между 5 и 150 mm в диаметър. Дължи се на преохлаждане на кондензати във високите части на атмосферата.

Градушките са изключително неблагоприятни за земедлците, защото унищожават огромна част от реколтата им. В някои части от територията на страната разполагат с противоградна защита, но цялостното осигуряване на защита на всички обработваеми площи в България изглежда все още неясно и далечно във времето. Интересен е и самият начин, по който се образуват градушките. Повече за този процес ще намерите в тази статия.

Фактори за образуване на градушка:

Наличието на мощни купесто-дъждовни облаци, достигащи до височина 14 – 16 км. Тези облаци са изградени от три основни слоя – топъл слой, смесен слой и леден връх. Облаците, които носят градушките често имат зеленикав цвят.

В топлият слой температурата надвишава  0 °C  и в него се събират само водни капки. Смесеният слой е с температура между 0 °C и -40 °C, като в него се събират водни капки и ледени кристали. Накрая на облака се намира ледения връх, който е с температура по-ниска от -40 °C.  Градобитните облаци се характеризират и с изключително силни възходящи топли течения, което обяснява и сезонния им характер.

При движението на водните капки от топлия слой към ледения връх и обратно, те се изпаряват и получените пари се отлагат върху ледените кристали. В зависимост от силата на възходящите потоци в облака, тоест колкото по-силни са, толкова по-дълго време кристалите остават в него и непрекъснато нарастват – често достигат големина на орех, а в редки и екстремни случаи и размерите на ябълка. В момента, в който ледените късове достигнат достатъчно голям размер за да преодолеят възходящите потоци, те започват да падат на земята и ние наблюдаваме така наречената градушка.