PDR REPAIR PRIOR TO PAINTING

PDR REPAIR PRIOR TO PAINTING

PDR repair of vehicles prior to painting. DentVisionTeam offers denture repairs to the attention of car and diving technicians.

Why do we need it?

The main result of our work is saving time and materials in the process of preparing paint details. The main goal of our technology principle is to avoid or minimize putty details! It is this material, with the subsequent "percolations" of the paint in it, creating most problems in the preparation of the surfaces for the final manipulation. Automobile painters are well aware of how laborious and time-consuming these problems are. Not only does the job preparation take a long time, but usually the results are disappointing for customers.

It is advisable to call in advance in order to save time in our PDR center, which will save you unnecessary waiting for a free technician.

Through PDR technology

the use of putty can be reduced, which significantly improves the quality of the service. The damaged parts are restored to their original appearance, in a much shorter time. This painting repair is carried out on heavily damaged cars from hailstorms and parklands. In most cases, damage may be removed to 100%. However, it must be borne in mind that the damage from a hail may be very specific. Depending on the size of the ice, the strength and direction of the wind, and the duration of the impact on the vehicle, the damage will vary. In some cases, on one side of the vehicle the parts will be more injured and the other (leeward) less. In these cases the adequate professional approach is the only solution! Such a kind of uneven damage to a car imposes different approaches and methods of operation in their removal. This comprehensive service can be found at DentVisionTeam.

DentVisionTeam can also be a partner to any individual (private) client!

The service we offer is an adequate, fast and quality solution when removing hailstorms and parks! The most important thing about this service is that we will save you the tedious walking of different masters, the dissatisfaction with the result and the loss of even more time to repair the damage after repair!

 

YOUR WISH IS OUR GOAL!

 

Сезонът на градушките и тази година не пощади собствениците на автомобили. За много пострадали от градушката автомобили, ремонтът се оказва наложителен. Има различни начини да предпазите автомобила си от градушка  - да следите прогнозата, да паркирате колата си на закрит паркинг, да разполагате с въздушен матрак против градушка, да имате в колата дрехи, тенти, одеала, които могат да предпазят колата ви от леденото бедствие ако се наложи. Ако все пак не сте успели да го сторите, най-добре е да потърсите професионална помощ, за да установите каква е увредата по колата ви и какво ще означава ремонтът й след градушка за вас в цифри - време и финансови параметри.

В традиционните автосервизи ремонтът неминуемо ще отнеме повече време и средства, и дори най-вероятно ще се разделите с оригиналния цвят боята на автомобила си. А защо да пребоядисвате целия капак само заради няколко малки и лесно поправими вдлъбнатинки по него? В този случай можете съвсем спокойно да се насочите към лицензиран ПДР сервиз, в който се извършва локален ремонт само на определени наранени детайли. Това със сигурност ще окаже влияние и на крайната цена и ще съкрати разходите за ремонта. Ако вдлъбнатините са малки, могат да се  отремонтират и изгладят чрез изтеглянето им с метални куки, остриета, лостове, откъм обратната страна на повърхността. Важно е да се отбележи, че необходимостта от допълнителни монтажни/демонтажни дейности по автомобила, също може да повлияе в крайното формиране на цената.

При някои щети пълното им възстановяване е невъзможно. В този случай обсъдете възможните варианти за ремонт след градушка заедно с компетентен ПДР техник, който да прегледа колата ви и да ви съдейства с експертно мнение в оценката на щетите по автомобила, тъй като PDR технологията променя начина на калкулиране при всякакви малки щети от страна на застрахователите. Удобна услуга, за да добиете цялостна картина за необходимия ремонт на автомобила ви след градушка, е ПДР оценка на щети-калкулатор.

Въпрос: Каква е технологията при изправяне на вдлъбнатини без боядисване?

Отговор: Използваните техники и инструменти при възстановяването на вдлъбнатините се предопределят от спецификата на самата щета и до голяма степен от достъпността по детайлите, която е различна при съответните марки автомобили. Основна технология (около 60% от манипулациите върху вдлъбнатините, причинени от градушкови щети по автомобила) е обработването на вдлъбнатината чрез множество последователни и прецизни избутвания до изправянето й. Другата най-често използвана технология (в около 40% от ремонтите по автомобила) е изтегляне на вдлъбнатините с лепило. Извършва се с помощта на специални инструменти ( PDR – обратен чук; PDR – клещи за изтегляне). При този процес върху така наречените “гъбки” (пешки, пинове, табс и т.н..) се нанася определено количество специален горещ PDR – силикон, като така подготвени се поставят точно върху самата вдлъбнатина, след което се използва обратния PDR – чук или клещи за изтегляне (с прецизни и отмерени по сила движения). Следва допълнителна обработка с инструмент за причукване или PDR – чук. В доста по-малка част от ремонтите се използва индукционен апарат при малки вдлъбнатини и при „закаляването” на големи вдлъбнатини, с цел да се избегне риска от увреждане на оригиналната боя.

Въпрос: Може ли напълно да се възстанови детайл с щета вследствие на градушка, без да се наруши оригиналната боя?

Отговор: В повечето случаи е възможно щетите по автомобили след градушка да бъдат отстранени на 100%. Все пак трябва да се има предвид, че пораженията от една градушка може да са много специфични. В зависимост от големината на ледените парчета, силата и посоката на вятъра, както и продължителността на въздействие върху автомобила, щетите ще са различни. В някои случаи от едната страна на автомобила детайлите ще са в по-голяма степен наранени, а от другата (подветрената) по-малко. В тези случаи адекватният професионален подход е единственото решение! Подобен вид нееднакви щети по един автомобил налагат различни подходи и методи на работа при тяхното отстраняване. Именно тази комплексна услуга можете да намерите в Dent Vision Team.

Въпрос: По какъв алгоритъм се определят цените за ПДР ремонт на вдлъбнатина в следствие на градушка?

Отговор: Ценообразуването при оценката на щети чрез PDR (paintless dent removal) ремонт е относителен процес, който зависи от вида на вдлъбнатините и може да бъде определен според няколко фактора: Чрез отброяване на вдлъбнатините по детайлите на автомобила, на база селекция на брой и големина на щетите, както и на база часова ставка. За по-подробна информация вижте нашата услуга PDR калкулатор на щети.

Въпрос: Възможна ли е оценка на PDR щета по снимки или видео?

Отговор: Възможна е да, но само при предварителни напътствия от наш техник как точно да бъде направена. Все пак най-коректно щетата може да се прецени на място в нашия сервиз или да се направи оглед от наш специалист на адрес на клиента (Услугата се нарича ПДР мобилен ремонт).

Въпрос: В какъв ориентировъчен срок се извършва ремонт без боядисване във вашия ПДР сервиз?

Отговор: Срокът за ремонт също не може да бъде определен категорично, тъй като зависи от големината на щетите, броят на вдлъбнатините, степента на нарушеност на боята, сложността на ремонтната дейност според конкретната ситуация, както и текущата заетост на нашите техници в ПДР сервиза. Това, което можем да гарантираме - ПДР технологията е в пъти по-ефективна и бърза от традиционните автотенекеджийски методи. За да определим срокът за поправка е нужно да се запознаем със състоянието на автомобила - в сервиза или по снимки на клиента.

Въпрос: Всички градушкови щети ли могат да бъдат възстановени с PDR технологията без боядисване?

Отговор: При някои щети пълното им възстановяване е невъзможно, затова ние предварително даваме становище за възможните варианти за ремонт.

Repair in our center. Mobile repair in a convenient place for the client
Your car will be reviewed and evaluated by our specialist technician.
Bulgaria, Sofia city, Samokovsko shose str.1 (between 7th and 11th KM)
Monday - Saturday: 09:00 – 19:00h