ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ PDR МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ PDR МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ PDR МОБИЛНИ УСЛУГИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ
16 November

Услугата PDR мобилен ремонт ще ви помогне да спестите това, което днес е ценно за всеки от нас – време! Така разсъждавахме и ние, когато решихме да ви предоставим възможността да се възползвате от услугата ПДР мобилен ремонт. 

Висок процент от нашите клиенти вече оцениха удобството й! 

Какво трябва да знаете, избирайки ПДР мобилен ремонт?

1.Спестете си излишно чакане и се уверете се, че имаме свободен техник, като се обадите в сервиза, за да запазите час. 

2.Ние ще изпратим оторизиран техник–специалист на посочено от вас място, за да направи оглед, оценка и/или ремонт на вашия автомобил. 

3.Според състоянието на автомобила и вида и големината на щетата, със специалистите на Dent Vision Team ще договорите конкретната ПДР услуга.

4. Ние държим на коректността и качеството на услугата ни, затова сме длъжни да спазим определени условия на труд.

 Какво означава това? 

Нашите техници ще ви обяснят необходимите условия за работа след като бъде одобрено помещението , в което ще се извърши ремонта. 

Възможно е условията да не отговарят за извършването на качествен ремонт. В такъв случай ако желаете можем да вземем  колата ви , за да извършим ПДР манипулациите в нашия лицензиран ПДР сервиз в София

Предимства на мобилния ПДР ремонт

1.Спестява време 

2. Дава предвидимост

3. Предоставя ново измерение на услугата с цел удобство на клиента и по-добър потребителски опит

4. Адекватна оценка на щетата на място

5. Получавате качествено цялостно обслужване на място

При някои щети пълното им възстановяване е невъзможно, затова ние предварително даваме становище за възможните варианти за ремонт. 

Уверяваме ви, че можете да разчитате на пълна прозрачност от страна на нашите техници относно състоянието на автомобила ви и коректна обосновка по калкулирането на цената на ПДР ремонта според големината на щетата и вида и комплексността на извършените манипулации. 

Не забравяйте, че ПДР ремонта е не просто висококачествен метод на работа, чрез който можете да запазите оригиналната боя на колата,  но и най-щадяща технология от екологична гледна точка! Чрез него се избягва замърсяването с вредните  изпарения от боята и фини прахови частици! 

В наше лице се доверявате на доказан дългогодишен опит, ефективност на работа и качество на постигнатите резултати в ПДР бранша.